Kreslené děti

Rytmus dne

Dopoledne na zahradě a v lese.
7:30 - 8.30 Volná hra na zahradě
děti se scházejí, volná hra, nabídka připravených činností dle roční doby, oheň
8:45 Ranní kruh
zahájení dne ranním kruhem, motivace ke dni, k tématu týdne. Básničky, písničky a hry vztahující se k tématu týdne.
9:30 Svačina
svačina u ohně na zahradě v altánu, v týpí, v lese...
10:00 - 12:00 Les či výlet
program v lese, volná hra se střídá s řízenou činností, hry, hudba, výtvarné tvoření, vše podle roční doby a počasí. Exkurze.
12:00 - 12:45 Oběd
hygiena, oběd, úklid, umytí nádobí, příprava na odpočinek
13:00 - 14:00 Odpočinek, předškolácká příprava
pohádka a odpočinek pro všechny
Předškoláci a starší děti – předškolní příprava, rozvoj grafomotoriky.
Mladší děti – spaní, dle zájmu kreslení, pracovní listy – rozvoj grafomotoriky.

Odpoledne na zahradě, v zimě v zázemí
14:30 Svačina
14:30 - 15:30 Odpolední aktivity
odpolední kroužek, řízené aktivity
15:30 - 16:00 volná hra, vyzvedávání dětí


Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek