Kreslené děti

Proč lesní školka? Protože...

...děti, které si často hrají venku...

 • jsou méně nemocné
 • jsou zručnější a pohyblivější
 • mají větší představivost
 • jsou schopné se lépe a déle soustředit
 • dokážou se lépe vcítit do pocitů druhého
 • mají lepší představu o skutečném světě
 • jsou uvolněné a relaxované v příjemném prostředí

...lesní školka U Tří veverek...

 • má nadšené, trpělivé a stále se vzdělávající průvodce
 • má příjemnou, kamarádskou atmosféru pro všechny zúčastněné
 • znamená malou smíšenou skupinu max. 16 dětí a tudíž individuální přístup
 • znamená komunikaci podle konceptu "Respektovat a být respektován"
 • tvoří komunitu - společné aktivity a slavnosti, kdy školka působí jako místo pro vytváření nových vztahů a příjemná setkání
 • vytváří velkou propojenost s rodinou
 • a hlavně ji navštěvují spokojené děti, které do ní těší!

Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek