Kreslené děti

Zápis na nadcházející školní rok

Zápis do dětského lesního klubu na školní rok 2023/2024 se koná ve středu 3. května 2023 od 16 hodin
Prosíme zájemce o vyplnění elektronického přihlašovacího formuláře! Koncem dubna přijde přihlášeným zájemcům přes formulář možnost rezervace na přesný čas a podrobnější instrukce.

Standardní postup při přihlášení dítěte:

 1. Přihláška
  Chcete aby Vaše dítě chodilo do lesního klubu U Tří veverek? Před zápisem vyplňte on-line přihlášku, a přijďte ideálně oba rodiče s dítětem na zápis.
 2. Rozhodnutí o přijetí
  Do deseti dnů po zápisech obdržíte informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu.
 3. Další postup
  Pokud bude Vaše dítě přijato ke vzdělávání, 2x vytisknete, vyplníte a podepíšete následující dokumenty pro přijaté rodiče, které Vám jsou na našich stránkách ke stažení:
  • Smlouva o péči o dítě
  • Informace o dítěti
  • Přihláška ke členství ve spolku Všemi vjemy – více informací viz v textu dále
  Tyto dokumenty odevzdáte na první informační schůzce pro nové rodiče.
 4. Platba
  Do 14 dní od podpisu Smlouvy o péči o dítě je nutné uhradit kauci ve výši jednoho členského příspěvku, následně se poplatek hradí vždy měsíc předem.
  Číslo účtu: 2100149311/2010, Banka: Fio banka, a.s, Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělí účetní klubu).

Členství ve spolku Všemi vjemy

Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, je součástí přihlášky dítěte do klubu také přihláška rodiče ke členství ve spolku Všemi vjemy. Rodičům z tohoto členství neplynou žádné další povinnosti. Mají naopak větší možnost se zapojit do fungování klubu. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve školce.


Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek