Program klubu

ŠVP je nyní aktualizován a bude vložen...     

Program je mixem volné hry a nabízených aktivit. Tento poměr přizpůsobujeme věku dětí a aktuálním potřebám (počasí, únava, spontánní nápad). 
     Dopoledne jsou řízené činnosti v ranním kruhu, v lese pak je větší prostor ponechán pro objevování, výpravy a zkoumání a obecně volné hře, která je velmi důležitým kamenem vzdělávání v lesních školkách. 
     Odpoledne jsou dílem řízené aktivity a volná hra. Letos máme odpoledne Montessori dílničky,  a tvoření. Velký prostor u nás dostávají děti pro volnou hru, která rozvíjí jejich fantazii, kompetence, samostatnost a sebevědomí. 

  • Předškolákům věnujeme speciální péči - více v záložce předškoláci.               

Rytmus dne 

Dopoledne na zahradě a v lese.
7:30 - 8.30 Volná hra na zahradě 
děti se scházejí, volná hra, nabídka připravených činností dle roční doby, oheň 
8:45 Ranní kruh 
zahájení dne ranním kruhem, motivace ke dni, k tématu týdne. Básničky, písničky a hry vztahující se k tématu týdne. 
9:30 Svačina 
svačina u ohně na zahradě v altánu, v týpí, v lese... 
10:00 - 12:00 Les či výlet 
program v lese, volná hra se střídá s řízenou činností, hry, hudba, výtvarné tvoření, vše podle roční doby a počasí. Exkurze. 
12:00 - 12:45  Oběd 
hygiena, oběd, úklid, umytí nádobí, příprava na odpočinek 
13:00 - 14:00 Odpočinek, předškolácká příprava 
pohádka a odpočinek pro všechny 
Předškoláci a starší děti – předškolní příprava, rozvoj grafomotoriky.
Mladší děti – spaní, dle zájmu kreslení, pracovní listy – rozvoj grafomotoriky.

Odpoledne na zahradě, v zimě v zázemí 
14:30 Svačina 
14:30 - 15:30 Odpolední aktivity
odpolední kroužek, řízené aktivity
15:30 - 16:00  volná hra, vyzvedávání dětí

Rytmus roku a slavnosti 

     Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

Slavnosti, které pořádáme pro děti a rodiče: 

září - Michaelská
listopad - Martinská
prosinec - Adventní
únor - Masopust
březen - Vynášení Morany
duben - Velikonoční dílna, Čarodejnice
květen - Otvírání studánek
červen - Závěrečná


 

 
 
 
 

 

                                  

Rychlý kontakt

koordinátorka: 730 543 380

lucie.kubickova@vsemivjemy.cz

Mapa

O: 22886524
Číslo účtu: 2100149311/2010

Givt.cz - nakupujte na svých oblíbených e-shopech a podpořte nás.

podporují nás:

 

Přihlášení