Přihlášení dítěte

ZÁPIS na šk. rok 2019/2020

Zápis proběhne ve čtvrtek 25. dubna 16 - 18 hodin.

on-line přihlášku!!!

Kritéria přijetí jsou
- dokončené 3 roky věku v době nástupu do školky a  zralost dítěte pro předškolní      docházku (posuzuje hlavní pedagog)
- zájem obou rodičů o koncepci předškolního vzdělávání inspirované lesními mateřskými školami
- sourozenci – mají přednost
- aktuální potřeby skupiny - věkově a genderově vyvážená skupina

Po celý školní rok jste u nás vítáni na dnech otevřených dveří a na Klubíku pro rodiče s dětmi, který je dobrou průpravou pro nástup do lesní školky a možností poznat se s podobně naladěnými rodiči.


Modely a ceník docházky - šk. r. 2018/2019

 

 

 

Nabízíme tyto modely docházky: 
2 dny - čtvrtek, pátek - cena 3100,- Kč/měsíc
3 dny - pondělí, úterý, středa – cena 4100 Kč/měsíc 
5 dní - celotýdenní docházka – cena 5600 Kč/měsíc

Obědy jsou hrazeny zvlášť (35 Kč/den)
Svačiny si děti nosí vlastní z domova.

Číslo účtu: 2100149311/2010 Banka: Fio banka, a.s 
Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělené koordinátorem klubu)

Rodič zaplatí zřizovateli rodičovský příspěvek  podle vybraného modelu vždy za 1 měsíc docházky předem. Poplatek je nutno uhradit zřizovateli na jeho účet, a to nejpozději do 15. dne  předchozího měsíce.

Provoz lesního Klubu U Tří veverek  je plně hrazen z příspěvků rodičů. 

Lesní mateřské školky můžou od září 2017 vstupovat do rejstříku mateřských škol MŠMT ČR, my jsme se pro tuto možnost prozatím nerozhodli, tudíž nejsme  finančně dotováni státem. 

Průběžně usilujeme o získání grantů a sponzorských darů, které mohou významně usnadnit chod Veverek a umožnit např. vybudování dalších edukačních možností. Pokud víte o firmě, jednotlivci, či nadaci, kteří by nás mohli finančně podpořit, uvítáme vaše doporučení.

Vrácení platby: 
V případě absence dítěte v klubu U Tří veverek se platba nevrací. Rodič může za dny absence u 2 a 3denního modelu docházky uplatnit tzv. náhradu čili uskutečnit docházku v jiné, předem domluvené dny. 

Standardní postup při přihlášení dítěte: 

1. Přihláška 
Chcete aby Vaše dítě chodilo do lesní školky U Tří veverek? Před zápisem vyplňte on-line přihlášku, a přijďte ideálně oba rodiče s dítětem na zápis. 

2. Rozhodnutí o přijetí 
Do deseti dnů po zápisech obdržíte informaci o přijetí dítěte, případně o zařazení dítěte na čekací listinu. O výsledních přijímacího řízení rozhoduje vedoucí dětského klubu dle výše zmíněných kritérií.

3. Další postup 
Pokud bude Vaše dítě přijato ke vzdělávání, 2x vytisknete, vyplníte a podepíšete následující dokumenty pro přijaté rodiče, které Vám jsou na našich stránkách ke stažení - viz výše: 
-  Smlouva o péči o dítě, 
-  Informace o dítěti, 
-  přihlášku ke členství ve spoleku Všemi vjemy – více informací viz v textu  dále. 
Tyto dokumenty odevzdáte na první informační schůzce pro nové rodiče. Obratem Vám budou předány dokumenty opatřené podpisem statutárního orgánu sdružení.

4. Platba 
První platbu dle vybraného modelu docházky je nutné uhradit do 14 dní od podpisu Smlouvy o péči o dítě. 
Číslo účtu: 2100149311/2010, Banka: Fio banka, a.s, Variabilní symbol: osobní číslo dítěte (přidělí účetní klubu).

Členství ve spolku Všemi vjemy

Vzhledem k tomu, že dětský klub je z velké části založen na iniciativě rodičů, je součástí přihlášky dítěte do klubu také  přihláška rodiče ke členství ve spolku Všemi vjemy. Rodičům z tohoto členství neplynou žádné další povinnosti. Mají naopak větší možnost se zapojit do fungování klubu. Stanovy spolku jsou k nahlédnutí ve školce.

 

Rychlý kontakt

koordinátorka: 730 543 380

lucie.kubickova@vsemivjemy.cz

Mapa

O: 22886524
Číslo účtu: 2100149311/2010

Givt.cz - nakupujte na svých oblíbených e-shopech a podpořte nás.

podporují nás:

 

Přihlášení