Logo U Tří veverek
Dětský lesní klub U Tří veverek

Kreslené děti

Bc. Jindřich Mareš Asistent u Oříšků

K průvodcování u Veverek mě přivedl impuls od Honzy Šafáře. Jednak mě inspiroval tím, jak pracuje s dětmi, a pak mi jednou také položil otázku (možná jen žertem), jestli bych nechtěl práci průvodce zkusit.

K práci s dětmi mě to vždy táhlo, proto jsem se už na začátku střední školy začal věnovat také volnočasovým aktivitám malých školáků. Jezdil jsem na tábory jako instruktor a později jako vedoucí, nebo jsem vedl kroužky venkovních her, deskových her a počítačů v DDM. Nejvíce mě na hře s dětmi baví asi to, že si sám můžu ještě hrát :)

Přestože jsem doposud většinu času věnoval především studiu znakového jazyka, který je mojí dlouholetou vášní, měl jsem vždy možnost zabývat se také výchovou a vzděláváním dětí. A to ať už v rámci studia speciální pedagogiky na pedagogickém lyceu v Berouně, tak v rámci pedagogických předmětů při studiu lingvistiky znakového jazyka na FF UK v Praze. Po nástupu k Veverkám jsem dále absolvoval kurz Zahrada - letní školu pro průvodce dětí ve věku 4–10 let, kurz první pomoci, či kurz prevence šikany ve školním prostředí.

Nejvíce mě ale učí rodičovství našich tří dětí. Díky němu jsem si také uvědomil, jak důležité období děti u Veverek prožívají, a je mi ctí, že můžu být jako průvodce jeho součástí.


Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek