Kreslené děti

Rytmus roku

Rytmus roku vychází přirozeně z dění a koloběhu v přírodě. V pedagogickém programu navazujeme na lidové tradice spojené s děním a koloběhem v přírodě. Též začleňujeme tematické celky vycházející z environmentální výchovy a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Každý měsíc tedy děti prožijí tematicky sestavený celek z her, písniček, říkadel, pohybových aktivit, tvoření a aktivit zaměřených na poznání.

Slavnosti, které pořádáme pro děti a rodiče:

  • září - Michaelská
  • listopad - Martinská
  • prosinec - Adventní
  • únor - Masopust
  • březen - Vynášení Morany
  • duben - Velikonoční dílna, Čarodejnice
  • květen - Otvírání studánek
  • červen - Závěrečná

Zpět na začátek
Zpět na začátek

U Tří veverek